Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 170.000 VNĐ

Giá mới: 170.000 VNĐ

Giá cũ: 250000

Giá mới: 200.000 VNĐ

Giá cũ: 230.000 VNĐ

Giá mới: 205.000 VNĐ

Bán trái cây nhập khẩu tại Hải Phòng

Hoa quả nhập khẩu hải phòng

Hoa quả sạch Hải Phòng

Trái cây sạch Hải Phòng

Trái cây ngon Hải Phòng