Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 280.000 VNĐ

Giá mới: 240.000 VNĐ

Bán tôm bóc nõn tại Hải Phòng

Bán tôm bóc nõn ngon tại Hải Phòng

Bán tôm giá tốt tại Hải Phòng

Tôm ngon chọn lọc tại Hải Phòng

Tôm tươi tại hải Phòng

Tôm tươi giá tốt HẢi Phòng