Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 515.000 VNĐ

Giá mới: 660.000 VNĐ

Cá hồi tươi Nauy tại Hải Phòng

Cá hồi tươi giá cả hợp lý tại Hải Phòng

Địa chỉ cá hồi uy tín tại Hải Phòng

Cá hồi tươi nhập khẩu ở Hải Phòng